เลี้ยงอาหารเด็กพิการทางสายตา ปี 2 / 2020

เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเด็ก ณ. โรงเรียนสอนคนตาบอด ราชวิถี กรุงเทพฯ โรงเรียนมีเด็กประมาณเกือบ 200คน ทั้งอยู่ประจำ และเดินทางไปเช้า -กลับเย็น กิจกรรมนี้ทำมาก่อน นานหลายปีก่อนที่จะก่อตั้งสมาคมขึ้นมา.

เด็กๆ แสดงอาการ สีหน้ายินดี ทุกครั้งที่ไไปเยือน
เด็กบางคนเตอตั้งแต่ตตัวเล็กๆ เห็นอีกทีคิใือโตมาก 😀
รอยยิ้มเเหล่านี้เล็กๆเหล่านี้ ที่ทำให้เบิกบาน

ท่านที่สนใจติดต่อได้โดยตรงเลยนะคะ
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-8, 0-2354-8370-1
อีเมล : school@blind.or.th

กองทุนแจกไออุ่น (ผ้าห่ม) คลายหนาว

สมาคม​วัฒนธรรม​ไทย​ใน​ออสเตรีย​ เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการ​ “กองทุน​แจกไออุ่น (ผ้าห่ม)​ คลายหนาว” แจกผ้าห่มเพื่อคลายหนาว ​แก่ผู้​ทุกข์​ยากในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 200 ผืน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 26,000 บาท  (ผ้าห่ม​จากโรงงาน​ผืนละ 130 บาท)​  โดยร่วมกับคุณหมอ somchai sirithepsongkot กราบ​ขอบคุณ​ ทุกคน​ ทุกท่าน​ที่ให้การสนับสนุน ( ภาพประกอบจากเฟสฯ คุณหมอค่ะ )​

เจ้าภาพปรับปรุงห้องเตรียมอาหารให้น้อง 208 คน/วัน

สมาคมวัฒนธรรมไทย ในออสเตรีย ได้เล็งเห็นความเป็นไปได้ ความสำคัญทางสุขอนามัยที่ดีของเด็กๆ ในโรงเรียน และยังคงเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนรุ่นหลังได้อีกเป็นระยะเวลานาน  จึงรับพิจารณาไว้เป็นเจ้าภาพในการปรับปรุง ซ่อมแซมในครั้งนี้ ในนามวัฒนธรรมไทย ในออสเตรีย

สภาพห้องเตรียมหลังการปรับปรุงแล้ว 😊👌

โรงเรียนบ้านหนองแดง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องครัว ซึ่งได้มีมาพร้อมการก่ออาคารเรียน ตั้งแต่ปี 2518 ระยะเวลาหลายสิบปี ที่ใช้งานสภาพห้องครัว ห้องเตรียมอาหาร เสื่อมสภาพ ชำรุด ทรุดโทรม ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ถูกสุขอนามัย ทางโรงเรียนมีความประสงค์ จะซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพห้องครัวให้ใด้ขึ้น ให้ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังขาดงบประมาณในการดำเนินการ ทางโรงเรียนจึงทำหนังสือแจ้งมายัง คุณนริศา บัวชไตน์ ประธานสมาคมวัฒนธรรมไทย ในออสเตรีย ขอความอนุเคราะห์ เงินสมทบ เพื่อการซ่อมแซม ปรับปรุง ปูกระเบื้องสภาพห้องครัว ให้ได้มาตรฐานของสาธารณสุข เหนืออื่นใดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็กๆ ในโรงเรียน จำนวน 208 คน ต่อวัน ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 30.000 บาท

สภาพหห้องเตรียมออาหารก่อนการปรับปรุง