เลี้ยงอาหารเด็กพิการทางสายตา ปี 2 / 2020

เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเด็ก ณ. โรงเรียนสอนคนตาบอด ราชวิถี กรุงเทพฯ โรงเรียนมีเด็กประมาณเกือบ 200คน ทั้งอยู่ประจำ และเดินทางไปเช้า -กลับเย็น กิจกรรมนี้ทำมาก่อน นานหลายปีก่อนที่จะก่อตั้งสมาคมขึ้นมา.

เด็กๆ แสดงอาการ สีหน้ายินดี ทุกครั้งที่ไไปเยือน
เด็กบางคนเตอตั้งแต่ตตัวเล็กๆ เห็นอีกทีคิใือโตมาก 😀
รอยยิ้มเเหล่านี้เล็กๆเหล่านี้ ที่ทำให้เบิกบาน

ท่านที่สนใจติดต่อได้โดยตรงเลยนะคะ
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-8, 0-2354-8370-1
อีเมล : school@blind.or.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.