งานฝีมือ มาลัย เครื่องแขวนไทย

คอร์สการเรียน “งานฝีมือ มาลัย เครื่องแขวนไทย“ 

โดย ครูอ้อ ( Suangphat Khongrakchang)

ทางสมาคมวัฒนธรรมไทย ในออสเตรีย ได้คำนึงถึงความสำคัญ ของเวลา และโอกาสทุกคนที่สนใจเรียนรู้ และพัฒนาเพื่อให้เอาไปใช้งานได้จริง จึงจัดแบ่งระดับการเรียน การสอน โดยเริ่มตั้งแต่ ขึ้นพื้นฐาน ถึงขั้นสูง ในแต่ครั้งเพิ่มละเอียด ประณีต เป็นการพัฒนาฝีมือตามลำดับ

สนุกสนาน เบิกบานกันทั่วหน้า ทั้งผู้เรียน และครูผู้ให้

ครั้งที่ 1 เครื่องแขวนไทย “หน้าช้าง”

งานเครื่องแขวนดอกไม้ เป็นหัตถศิลป์อันวิจิตรของไทย เป็นศิลป์อีกแขนงหนึ่ง ที่เชิดหน้าชูตาของแผ่นดิน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในหัตถศิลป์อันทรงคุณค่ะ

ครั้งที่ 2 “มาลัยวันแม่”

งานร้อยมาลัย เป็นหัตถศิลป์อันวิจิตรของไทย เป็นศิลป์อีกแขนงหนึ่ง ที่เชิดหน้าชูตาของแผ่นดิน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า ที่ได้บ่มเพาะภูมิปัญญามาอย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.