มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2 / 2020

คุณอเล็กซานเดอร์ บัวชไตน์ เป็นตัวแทนสมาคมวัฒนธรรมไทยในออสเตรีย มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กปี 2020 ณ.โรงเรียนบ้านหนองแดง

ร่วมถ่ายรูปเกับด็กๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นที่ระลึก


🌸ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลน 25 ทุนๆละ 1, 000 บาท รวม 25,000 บาท
🌸ทุนช่วยเหลือสำหรับเด็กพิเศษ
บกพร่องทางสายตา 1 ทุนๆละ 2,000บาท
บกพร่องทางปัญญา 2 ทุนๆละ 2,000บาท
รวม 6,000บาท
มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ 31,000บาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.