ทำดีด้วยหัวใจ ปี 2-2019

โครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ตัวอยู่ไกล ห่วงใยบ้านเกิด” โครงการดีๆของสมาคมวัฒนธรรมไทยในออสเตรีย ปี 2019 ผ่านไปด้วยดีมากๆ เบิกบานทั้งผู้ให้ สุขใจทั้งผู้รับ ทางสมาคมฯ ขอบคุณทุกท่าน ทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้เกิดขึ้นมาได้ ในปีต่อไปก็เช่นกันนะคะ สมาคมฯ เปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกท่าน มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม มาสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขด้วยกันนะคะ

ทำดีด้วยห้วใจ ปี 2 / 2019

เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเด็ก ณ. โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ จำนวน 7,800 บาท

  • มอบทุนการศึกษา นื่องในวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่นักเรียนเรียนดี แต่ยากจน จำนวน 27ทุน

ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลน จำนวน 25 ทุนๆ ละ 1,000 บาท

ทุนช่วยเหลือเด็กพิเศษ จำนวน 2 ทุนๆ ละ 2,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 27 ทุน  จำนวนเงินทั้งสิ้น 31,000 บาท

  • กิจกรรมโรงทาน ก๋วยเตี๋ยวหมู, ไอศครีม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ.โรงเรียน บ้านหนองแดง ต.กุดโบสถ์ จ.นครราชสีมา จำนวน 5,500บาท
  • เจ้าภาพปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร  ณ.โรงเรียน บ้านหนองแดง ต.กุดโบสถ์ จ.นครราชสีมา จำนวน 30,000บาท
  • fb_img_15876327085211665661220973494134.jpg
  • มอบเงินสบทบเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ. โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จำนวน 3,000บาท
  • แจกผ้าห่มเพื่อคลายหนาว โครงการ​ “กองทุน​แจกไออุ่น (ผ้าห่ม)​ คลายหนาว” แจกผ้าห่มเพื่อคลายหนาว ​แก่ผู้​ทุกข์​ยากในถิ่นทุรกันดาร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,000 บาท