ทำดีด้วยหัวใจ

ทางสมาคมวัฒนธรรมไทย ในออสเตรีย ได้เปิดโอกาส และสนับสนุนให้สมาชิกของสมาคมฯ ทุกคนมีโอกาสได้ตอบแทนแผ่นดินเกิด โดยตั้งโครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ตัวอยู่ไกล ห่วงใยบ้านเกิด” ดำเนินงานตามความเหมาะสม และเป็นไปได้จริง โดยจัดสรรรายได้จากการดำเนินงานส่วนหนึ่ง แบ่งปัน มอบความสุข มอบรอยยิ้มให้เด็กด้อยโอกาสในเมืองไทย สร้างกุศล บำรุงพระพูทธศาสนา ตามเหตุอันควร โดยสมาชิกทุกท่าน สามารถเป็นตัวแทนของสมาคมฯ ในการดำเนินการได้ .. เมื่อคณะทำงานเห็นพ้องต้องกัน

  • เลี้ยงอาหารเด็ก
  • มอบทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส
  • บริจาคสิ่งของ หรือสนับสนุนอื่นๆ ที่มีประโยชน์ด้านการศึกษา สุขภาพ และอนามัย
  • ดำเนินการอื่นๆ ที่มีประโยชน์

มามีส่วนร่วมในกิจกรรม มาสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข เบิกบานทั้งผู้ให้ สุขใจทั้งผู้รับ ด้วยกันนะคะ

ทำดีด้วยห้วใจ ปี3 2020

ทำดีด้วยห้วใจ ปี 2-2019

ทำดีด้วยหัวใจ ปี 1-2018

img_20200423_1427115997662308548833750.jpg

img_20200423_142940689016734656857772.jpg