เลี้ยงอาหารเด็กพิการทางสายตา ปี 2 / 2020

เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเด็ก ณ. โรงเรียนสอนคนตาบอด ราชวิถี กรุงเทพฯ โรงเรียนมีเด็กประมาณเกือบ 200คน ทั้งอยู่ประจำ และเดินทางไปเช้า -กลับเย็น กิจกรรมนี้ทำมาก่อน นานหลายปีก่อนที่จะก่อตั้งสมาคมขึ้นมา.

เด็กๆ แสดงอาการ สีหน้ายินดี ทุกครั้งที่ไไปเยือน
เด็กบางคนเตอตั้งแต่ตตัวเล็กๆ เห็นอีกทีคิใือโตมาก 😀
รอยยิ้มเเหล่านี้เล็กๆเหล่านี้ ที่ทำให้เบิกบาน

ท่านที่สนใจติดต่อได้โดยตรงเลยนะคะ
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-8, 0-2354-8370-1
อีเมล : school@blind.or.th

งานฝีมือ มาลัย เครื่องแขวนไทย

คอร์สการเรียน “งานฝีมือ มาลัย เครื่องแขวนไทย“ 

โดย ครูอ้อ ( Suangphat Khongrakchang)

ทางสมาคมวัฒนธรรมไทย ในออสเตรีย ได้คำนึงถึงความสำคัญ ของเวลา และโอกาสทุกคนที่สนใจเรียนรู้ และพัฒนาเพื่อให้เอาไปใช้งานได้จริง จึงจัดแบ่งระดับการเรียน การสอน โดยเริ่มตั้งแต่ ขึ้นพื้นฐาน ถึงขั้นสูง ในแต่ครั้งเพิ่มละเอียด ประณีต เป็นการพัฒนาฝีมือตามลำดับ

สนุกสนาน เบิกบานกันทั่วหน้า ทั้งผู้เรียน และครูผู้ให้

ครั้งที่ 1 เครื่องแขวนไทย “หน้าช้าง”

งานเครื่องแขวนดอกไม้ เป็นหัตถศิลป์อันวิจิตรของไทย เป็นศิลป์อีกแขนงหนึ่ง ที่เชิดหน้าชูตาของแผ่นดิน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในหัตถศิลป์อันทรงคุณค่ะ

ครั้งที่ 2 “มาลัยวันแม่”

งานร้อยมาลัย เป็นหัตถศิลป์อันวิจิตรของไทย เป็นศิลป์อีกแขนงหนึ่ง ที่เชิดหน้าชูตาของแผ่นดิน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า ที่ได้บ่มเพาะภูมิปัญญามาอย่างต่อเนื่อง

กองทุนแจกไออุ่น (ผ้าห่ม) คลายหนาว

สมาคม​วัฒนธรรม​ไทย​ใน​ออสเตรีย​ เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการ​ “กองทุน​แจกไออุ่น (ผ้าห่ม)​ คลายหนาว” แจกผ้าห่มเพื่อคลายหนาว ​แก่ผู้​ทุกข์​ยากในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 200 ผืน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 26,000 บาท  (ผ้าห่ม​จากโรงงาน​ผืนละ 130 บาท)​  โดยร่วมกับคุณหมอ somchai sirithepsongkot กราบ​ขอบคุณ​ ทุกคน​ ทุกท่าน​ที่ให้การสนับสนุน ( ภาพประกอบจากเฟสฯ คุณหมอค่ะ )​

มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2 / 2020

คุณอเล็กซานเดอร์ บัวชไตน์ เป็นตัวแทนสมาคมวัฒนธรรมไทยในออสเตรีย มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กปี 2020 ณ.โรงเรียนบ้านหนองแดง

ร่วมถ่ายรูปเกับด็กๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นที่ระลึก


🌸ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลน 25 ทุนๆละ 1, 000 บาท รวม 25,000 บาท
🌸ทุนช่วยเหลือสำหรับเด็กพิเศษ
บกพร่องทางสายตา 1 ทุนๆละ 2,000บาท
บกพร่องทางปัญญา 2 ทุนๆละ 2,000บาท
รวม 6,000บาท
มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ 31,000บาท

เจ้าภาพปรับปรุงห้องเตรียมอาหารให้น้อง 208 คน/วัน

สมาคมวัฒนธรรมไทย ในออสเตรีย ได้เล็งเห็นความเป็นไปได้ ความสำคัญทางสุขอนามัยที่ดีของเด็กๆ ในโรงเรียน และยังคงเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนรุ่นหลังได้อีกเป็นระยะเวลานาน  จึงรับพิจารณาไว้เป็นเจ้าภาพในการปรับปรุง ซ่อมแซมในครั้งนี้ ในนามวัฒนธรรมไทย ในออสเตรีย

สภาพห้องเตรียมหลังการปรับปรุงแล้ว 😊👌

โรงเรียนบ้านหนองแดง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องครัว ซึ่งได้มีมาพร้อมการก่ออาคารเรียน ตั้งแต่ปี 2518 ระยะเวลาหลายสิบปี ที่ใช้งานสภาพห้องครัว ห้องเตรียมอาหาร เสื่อมสภาพ ชำรุด ทรุดโทรม ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ถูกสุขอนามัย ทางโรงเรียนมีความประสงค์ จะซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพห้องครัวให้ใด้ขึ้น ให้ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังขาดงบประมาณในการดำเนินการ ทางโรงเรียนจึงทำหนังสือแจ้งมายัง คุณนริศา บัวชไตน์ ประธานสมาคมวัฒนธรรมไทย ในออสเตรีย ขอความอนุเคราะห์ เงินสมทบ เพื่อการซ่อมแซม ปรับปรุง ปูกระเบื้องสภาพห้องครัว ให้ได้มาตรฐานของสาธารณสุข เหนืออื่นใดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็กๆ ในโรงเรียน จำนวน 208 คน ต่อวัน ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 30.000 บาท

สภาพหห้องเตรียมออาหารก่อนการปรับปรุง

เปิดรับสมัคร​นักเรียน ภาษาไทย

pasathai

“กิจกรรม​ด้านภาษา ของสมาคม​วัฒนธรรม​ไทย​ใน​ออสเตรีย”  เปิดรับสมัคร​นักเรียนแล้ววันนี้ อายุตั้งแต่ 5ขวบขึ้นไป

  • โอกาสของเด็กไทยลูกครึ่งออสเตรีย​ที่จะได้เรียนภาษา และวัฒนธร​รมไทย
  • ถึงแม้จะเกิด และเติบโตในประเทศ​ออสเตรีย​​ สมาคม​วัฒนธรรม​ไทย​ในออสเตรีย​ พร้อมเป็นศูนย์กลาง​ของเยาวชนไทย ลูกครึ่งรุ่นใหม่​ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ และเพิ่มทักษะภาษาไทย​ ให้เก่งเทียบเท่ากับเด็กที่เกิดที่เมืองไทย
  • ทางสมาคมฯ กำลังเตรีย​มความพร้อม​ของสถานที่นะคะ 
  • ลงชื่อมาที่อีเมล์ :cultural.thai@gmail.com
  • หรือใน inbox หน้า https://www.facebook.com/watthanathamthai

 

Thailändischer Kultur Verein – Watthanatham Thai

 

สมาคมจดทะเบียนเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานโดยอิสระ และมิได้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ผลกำไรส่วนตัวจากการก่อตั้ง ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสืบสาน ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ความเป็นอยู่ของไทยในออสเตรีย ภายใต้กฏหมายแพ่ง และพาณิชย์ ของประเทศออสเตรีย s